Děkuji !

Vaše zpráva byla odeslána.

Zpět na webové stránky Fruyummy

Партнеры

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 29.07.2023

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Víme, že vám záleží na vašich osobních údajích a na tom, jak je s nimi nakládáno, a chceme, abyste společnosti Unilever věřili, že používá vaše osobní údaje opatrně. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (Oznámení) vám pomůže pochopit to, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Při čtení našeho Oznámení prosím mějte na paměti, že platí pro společnost LV Group s.r.o.se sídlem Pod areálem 376/7, Štěrboholy, 102 00 Praha, IČ: 01794353.

Udělejte si prosím chvíli pro obeznámení se s našimi praktikami ochrany soukromí a dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy, a to zasláním požadavku skrze formulář „Kontaktuje nás“ na našem webu.

Snažili jsme se učinit toto Oznámení co nejjednodušší. Pokud nejste obeznámeni s pojmy, jako jsou cookies, IP adresy a prohlížeče, nejprve si o těchto klíčových pojmech prosím něco přečtěte.

Máte právo na vznesení námitek ohledně určitých způsobů použití vašich osobních údajů, včetně použití vašich osobních údajů pro přímý marketing. Zde se podívejte, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit.

KDO JE SBÍRÁ?

Jakékoliv osobní údaje poskytnuté Unileveru nebo shromážděné Unileverem jsou zpracovávány a řízeny společností LV Group s.r.o.se sídlem Pod areálem 376/7, Štěrboholy, 102 00 Praha, IČ: 01794353.

Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromážděné společností Unilever ve spojitosti se službami a produkty, které nabízíme. Odkazy na „ LV Group s.r.o. “ v tomto Oznámení představují společnost LV Group s.r.o. a jakékoliv společnosti přímo či nepřímo jí vlastněné / řízené, se kterými spolupracujete nebo se kterými máte obchodní vztah.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na marketingový obsah společnosti Unilever, včetně nabídek a reklam pro její produkty a služby, které vám my (nebo poskytovatel služeb jednající pod naší záštitou) zašleme na webech třetích stran, platformách a aplikacích založených na informacích o vašem používání webu. Tyto weby třetích stran mají zpravidla svá vlastní oznámení o ochraně soukromí a své podmínky. Před použitím těchto webů vám doporučujeme jejich přečtení.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY?

Osobní údaje představují jakékoliv informace, které mohou být použity k přímé či nepřímé identifikaci konkrétního jedince. Tato definice obsahuje osobní údaje shromážděné offline skrze naše centra náboru spotřebitelů, přímé marketingové kampaně, loterie a soutěže a online skrz naše webové stránky, aplikace a označené stránky platforem třetích stran a aplikace, ke kterým je přistupováno, nebo jsou používány skrze platformy třetích stran.

Při kontaktu s námi můžete být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů. LV Group s.r.o. může sdílet vaše osobní údaje se společnostmi skupiny Unilever Group a používat je způsobem podléhajícím tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů. Můžeme je zároveň kombinovat s ostatními informacemi za účelem zlepšení našich produktů, služeb, obsahu a reklam.

Osobní údaje požadované společností Unilever nejste povinni poskytnout, ale pokud se rozhodnete pro jejich neposkytnutí, nemusíme být schopni nabídnout vám produkty nebo služby, případně vysoce kvalitní služby, nebo odpovědět na jakékoliv dotazy, které byste mohli mít.

ZPŮSOBY, JAKÝMI SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje můžeme shromažďovat z více zdrojů. Ty zahrnují:

Osobní údaje, které nám přímo poskytnete. Shromažďujeme údaje o tom, jak používáte naše služby a produkty, jako jsou druh obsahu, který si prohlížíte nebo jímž se zabýváte, nebo frekvenci a trvání vašich aktivit. Zároveň shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete při přihlášení odběru marketingového zpravodaje, při vyplňování průzkumů nebo registraci účtu za účelem nákupu našich produktů. Přitom vás můžeme požádat o osobní údaje, jako je vaše jméno, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo podrobnosti o kreditní kartě. Některé značky společnosti Unilever o vás mohou shromažďovat „speciální kategorie osobních údajů“ po vašem výslovném souhlasu. Pro více informací o speciálních kategoriích údajů, které shromažďujeme, a o tom, jak je používáme, viz odpovídající sekce níže.

Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky. Získáváme a ukládáme také jisté druhy osobních údajů pokaždé, když mezi vámi a námi proběhne online interakce. Používáme například cookies a sledovací technologie (pro více informací viz klíčové termíny ochrany soukromí), abychom získali osobní údaje, když se váš prohlížeč připojí na náš web nebo reklamu nebo jiný obsah poskytovaný ve jménu společnosti Unilever na ostatních webech. Vaše osobní údaje jsou zároveň shromažďovány, když hledáte, nakupujete, přidáváte příspěvky, účastníte se soutěže nebo vyplňujete dotazník či když komunikujete s našimi týmy zákaznického servisu. Příklady typů osobních údajů, které shromažďujeme, zahrnují: IP adresu (pro více informací viz klíčové termíny ochrany soukromí), ID zařízení, údaje o umístění, informace o počítači a připojení, jako je typ prohlížeče a jeho verze, nastavení časové zóny, typy plug-inů prohlížeče a jejich verze, operační systém a historie nákupů – které společnost Unilever občas slučuje s podobnými informacemi ostatních spotřebitelů. Během některých z vašich internetových návštěv webů společnosti Unilever můžeme zároveň použít softwarové nástroje pro měření a sběr informací o relaci, včetně časů odezvy webu, počtu chyb při stahování, délky návštěv konkrétních stránek, informace o interakci na stránce a způsobu opuštění stránky. Můžeme zároveň sbírat technické informace, které nám pomáhají s rozpoznáním vašeho zařízení, abychom zamezili zneužití, a pro diagnostické účely.

Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Shromažďujeme osobní údaje z dalších zdrojů zahrnujících naše důvěryhodné partnery v podobě třetích stran a na platformách třetích stran, kde ve jménu společnosti Unilever spravujeme účty, například když použijete funkci „to se mi líbí“ na Facebooku nebo funkci +1 na Google+. Kromě toho získáváme informace o vás a interakcích ostatních uživatelů pomocí naší reklamy, abychom mohli vyhodnotit, zda je naše reklama relevantní a úspěšná. Také shromažďujeme informace o vás a vašich aktivitách u třetích stran, když jim nabízíme služby nebo produkty, nebo od třetích stran poskytujících obohacení dat (pro více informací o klíčových termínech viz odkaz), které mohou společnosti Unilever poskytnout kontext k osobním údajům, které přechováváme.

KDY A PROČ SHROMAŽĎUJEME „SPECIÁLNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

Jisté kategorie osobních údajů, jako je rasa, etnická příslušnost, náboženství, zdravotní stav, sexualita nebo biometrické údaje, jsou klasifikované jako „speciální kategorie osobních údajů“ a spadají pod dodatečnou ochranu evropské legislativy o ochraně údajů.

Okolnosti, kde shromažďujeme a zpracováváme tyto speciální kategorie údajů, omezujeme.

Společnost Unilever občas shromažďuje údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, jako jsou alergie, těhotenství nebo typ pokožky, abychom vám mohli zasílat na míru šité reklamy a relevantní promo akce. Společnost Unilever shromažďuje a používá tyto osobní údaje pouze tehdy, když jste nám poskytli souhlas, abychom tak mohli učinit. V některých případech jste mohli žádat o služby nebo produkty, které přímo nezahrnují sběr jakýchkoliv speciálních kategorií údajů, ale lze z nich odvodit nebo odhadnout vaše náboženství, zdravotní stav nebo jakoukoliv jinou speciální kategorii údajů.

Abychom vykreslili okolnosti, za kterých společnost Unilever shromažďuje a zpracovává speciální kategorie údajů, poskytujeme následující příklady:

 Shromažďování osobních údajů týkajících se alergií spotřebitelů, abychom jim mohli nabízet reklamy a promo akce pro produkty, které odpovídají jejich potřebám.

JAK CHRÁNÍME SOUKROMÍ DĚTÍ?

Uvědomujeme si důležitost a význam dodatečných opatření pro zaručení ochrany soukromí a bezpečnosti dětí využívajících produkty a služby společnosti Unilever.

Většina webů společnosti Unilever je navržených pro použití dospělými. Jakmile je některý z našich webů určen pro mladší návštěvníky, získáme tam, kde to vyžadují právní předpisy a normy, souhlas zákonného zástupce / rodiče dítěte před tím, než začneme shromažďovat osobní údaje (věk, pro který je souhlas zapotřebí, se pro každou zemi liší).

Pokud jste dítětem ve věku, který vyžaduje svolení rodičů dle zákonů vaší země, měli byste si se svými rodiči nebo pěstounem pročíst podmínky stanovené tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, abyste si byli jisti, že jim rozumíte a přijímáte je. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte bez souhlasu rodiče nebo pěstouna, tam, kde měl být takový souhlas udělen, budou osobní údaje okamžitě smazány. Přístup do jistých částí webů společnosti Unilever nebo možnost získání výher, vzorků a ostatních odměn je obecně omezen určitou věkovou hranicí.

Občas používáme vaše osobní údaje pro provedení ověření věku a aplikujeme jakákoliv příslušná omezení spojená s věkem.

ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME?

Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme vaše osobní údaje pouze pro specifické a omezené účely. Například pro zpracování vašich plateb, pro vyhodnocení a řešení jakýchkoliv stížností, pro vývoj a zlepšení našich produktů, služeb a metod komunikace a funkčnosti našich webů, abychom vám poskytli na míru šité produkty, komunikaci a cílenou reklamu, stejně tak jako produktová doporučení.

Také vytváříme profily pomocí analýzy informací o vašem prohlížení internetu, hledání a nakupování a vašich interakcí s našimi komunikačními kanály jednotlivých značek pomocí tvorby segmentů (vytváření skupin, které mají jisté podobné charakteristiky) a pomocí umístění vašich osobních údajů do jednoho nebo více segmentů.

Mimo to zpracovává společnost Unilever vaše osobní údaje také za použití automatizovaných prostředků. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí, které je činěno výhradně automatickými prostředky, u kterého nejsou v procesu tvorby rozhodnutí ve spojení s vašimi osobními údaji zapojení lidé.

Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

Pro zpracování vašich plateb, pokud zakoupíte produkty, proto, abychom vám mohli sdělit stav vaší objednávky, mohli řešit vaše otázky a požadavky a vyhodnotili a řešili jakékoliv stížnosti.

Pro zpracování a odpověď na vaše otázky nebo možnost kontaktovat vás s odpovědí na vaše otázky nebo požadavky.

Pro rozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb, metod komunikace a funkčnosti našich webů.

Pro účely soutěží nebo promo akcí, do kterých jste vstoupili.

Proto, abychom vám mohli sdělit informace a spravovat vaší registraci nebo přihlášení k odběru našich zpravodajů nebo ostatních komunikací.

Pro spravování našich každodenních obchodních potřeb týkajících se vaší účasti v našich soutěžích, loteriích nebo promo aktivitách nebo požadavcích.

Pro ověření identity jednotlivců, kteří nás kontaktují po telefonu, elektronickými prostředky nebo jinak.

Pro interní školení a účel zajištění kvality.

Pro pochopení a vyhodnocení zájmů, přání a měnících se potřeb spotřebitelů, pro zlepšení našeho webu, našich aktuálních produktů a služeb nebo vývoj nových produktů a služeb.

Pro poskytnutí personalizovaných produktů, komunikace, cílené reklamy a produktů, které vám doporučujeme.

Když shromažďujeme vaše osobní údaje pro účely zmíněné výše nebo pro jiné účely, informujeme vás předem nebo během jejich shromažďování.

Pokud je to zapotřebí, požádáme vás o souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile jste vydal/a souhlas pro aktivity spojené s jejich zpracováním, máte právo jej kdykoliv zrušit.

V některých případech se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na oprávněný zájem. Oprávněný zájem by mohl existovat například tehdy, kdy se zapíšete do věrnostního programu u jedné z našich značek a my používáme vaše nashromážděné osobní údaje pro provedení analýzy dat pro zlepšení našich produktů nebo služeb. Tento základ bude použit pouze tam, kde je to nezbytné pro dosažení oprávněného zájmu, například v rámci asistence s výkonem smlouvy, nebo pro optimalizaci služby, a nepřevažuje vaše práva coby jedince. Právní základ bude dovolán pouze tehdy, kdy neexistuje žádná méně rušivá cesta pro zpracování vašich osobních údajů. Můžeme vás ujistit, že pokud je coby základ pro zpracování vašich osobních dat použit oprávněný zájem, budeme si o tom ponechávat záznam a máte právo pro dotaz ohledně této informace.

Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli realizovat smluvní vztah, jehož jste nebo si přejete být smluvní stranou. Musíme například zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli dodávat vámi zakoupené produkty nebo služby, abychom vám umožnili zúčastnit se některých z našich soutěží nebo abychom vám mohli zasílat vámi požadované vzorky.

Vaše osobní údaje také zpracováváme v případech, pokud je naší zákonnou povinností takové zpracování provádět (například povinnosti v daňové oblasti či oblasti sociálního zabezpečení). Například v případě soudního příkazu nebo předvolání po nás může být vyžadováno zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu. Nebo můžeme být nuceni zpracovat osobní údaje pro nahlášení podezřelých transakcí podle místních předpisů proti praní špinavých peněz.

PROFILOVÁNÍ

Společnost Unilever používá vaše osobní údaje pro vytváření profilů. Vytváříme profily pomocí analýzy informací o vašem procházení internetu, hledání a nakupování a vašich interakcí s našimi komunikačními kanály jednotlivých značek pomocí tvorby segmentů (vytváření skupin, které mají jisté podobné charakteristiky) a pomocí umístění vašich osobních údajů do jednoho nebo více segmentů. Tyto segmenty jsou používány společností Unilever pro personalizaci webu a naší komunikace s vámi (jako například zobrazení obsahu, který je pro vás relevantní, když náš web navštívíte, případně obsah zpravodaje) a pro zobrazení relevantních nabídek a reklam od značek společnosti Unilever na jejích webech a webech třetích stran. Segmenty mohou být také použity pro kampaně třetích stran na webech společnosti Unilever. Unilever profiluje vaše údaje tehdy, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, například přijetím nastavení cookies vašeho prohlížeče nebo přihlášením se k odběru e-mailových zpravodajů od jedné z našich značek.

Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit, abyste zamezili použití osobních údajů tímto způsobem, a to tak, že použijete sekci správy cookies v našem Oznámení o používání souborů cookies nebo odhlášením e-mailové adresy z některého z našich webů či odběru marketingových zpravodajů.

Příkladem může být –

Společnost Unilever s vaším svolením shromažďuje údaje z:

našich webů o tom, co si prohlížíte, a způsob, jak reagujete na náš obsah;

naší digitální grafické reklamy, kterou nabízíme na sociálních platformách a webech ostatních vydavatelů; a

formulářů, týkajících se vašich zájmů, které vyplňujete a zasíláte online k nám.

Zároveň sledujeme produkty, které kupujete, když kliknete na jednu z našich grafických reklam a pokračujete na nákup něčeho z nabídky našich prodejních partnerů.

Pokud jste si od nás vyžádali e-mailovou nebo SMS komunikaci, sledujeme, kdy zprávy otevřete, přečtete nebo kliknete na obsah, abychom viděli, o co máte zájem, a mohli vám tak poskytnout více obsahu, o kterém si myslíme, že je pro vás zajímavý.

Tato data používáme pro profilování toho, co máte rádi, a toho, co rádi nemáte. Například pokud vidíme, že si pravidelně prohlížíte veganské recepty na našem webu „Recipedia“ a zvolili jste možnost zasílání našich e-mailů, můžeme vám zaslat veganské recepty, které se zrovna na stránce objeví a mohly by vás zajímat. Nebo vám můžeme ušít na míru webový obsah podle toho, jaké navštěvujete na webu stránky.

Na základě této profilové informace vám také můžeme zasílat reklamu, u které si myslíme, že se vám bude líbit, a kterou chcete vidět na našem webu nebo na webech majitelů stránek, u kterých reklamu také zobrazujeme. Někdy můžeme s vaším svolením použít vaši aktuální polohu a zobrazovat vám reklamu, která souvisí s promo akcemi a událostmi, ke kterým dochází ve vašem okolí a u kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

Můžeme také použít informace, které jste poskytli vybraným třetím stranám a souhlasili jste, že mohou být sdíleny, jako je váš věk, pohlaví, životní fáze, životní styl a širší okruh zájmů, abychom identifikovali osoby, u kterých si myslíme, že mohou mít podobné zájmy jako vy, a u kterých věříme, že budou mít zájem o podobné reklamy.

AUTOMATIZOVANÁ ROZHODNUTÍ

V některých případech zpracovává Unilever vaše osobní údaje za použití automatizace. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí, které je činěno výhradně automatickými prostředky týkajícími se vašich osobních údajů, u kterých nejsou v procesu tvorby rozhodnutí zapojení lidé. Například:

Unilever používá herní simulace hodnocení chování založených na vědeckém výzkumu a techniky vědy zabývající se daty, aby vybrala vhodné zaměstnance. Kandidáti hrají několik her a vzory chování, které projeví během hry, jsou hodnoceny specifickým algoritmem společnosti Unilever, aby byl odhadnut potenciál kandidáta pro konkrétní roli. Algoritmus je pravidelně testován, aby bylo zajištěno, že je férový, efektivní a nezaujatý.

Nebudeme činit rozhodnutí, která na vás mají výrazný dopad, na základě čistě automatizované tvorby rozhodnutí. Pokud tak učiníme, informujeme vás a poskytneme vám jasné informace o našem rozhodnutí spočívajícím na procesu automatizovaného rozhodování, které jsme pro tvorbu našeho rozhodnutí použili, a o účelu takové akce. Unilever například zpracovává vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků pouze tehdy, kdy je to nezbytné pro aplikaci nebo výkon smlouvy s vámi nebo když jste nám dali výslovný souhlas.

Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které je tvořeno čistě automatizovaným procesem a které na vás má právní nebo jiný výrazný dopad. Konkrétně máte právo:

získat lidský zásah;

vyjádřit váš názor;

získat vysvětlení ohledně rozhodnutí, jehož bylo dosaženo po vyhodnocení;

zpochybnit takové rozhodnutí.

S KÝM BUDOU SDÍLENY?

Společnost LV Group s.r.o.  sdílí vaše údaje se zvolenými třetími stranami za následujících podmínek:

Poskytovatelé služeb třetích stran. V rámci plnění vašich požadavků, odpovědi na vaše dotazy, plnění vašich objednávek, uznání vašich kuponů, poskytování vzorků, umožnění vaší účasti v loteriích nebo tvorbě řady dalších prvků, služeb a dostupných materiálů na našich webech sdílíme vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, které vykonávají svou práci naším jménem, například se společnostmi, které hostují nebo spravují weby Unilever, zpracovávají platby, analyzují data, poskytují zákaznický servis, poštovní nebo dodací služby a sponzorství, nebo s dalšími třetími stranami, které se účastní nebo spravují naše promo akce. Mají přístup k osobním údajům potřebným k výkonu svých funkcí, ale nemohou je používat pro další účely. Dále musí osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů  a dle aplikovatelných zákonů a norem o ochraně dat.

Ostatní třetí strany. Vaše osobní údaje budou použity námi nebo sdíleny s našimi sponzory, inzerenty, reklamními sítěmi, reklamními servery, sociálními sítěmi a analytickými společnostmi nebo dalšími třetími stranami jak ve spojení s marketingovými, reklamními, data obohacujícími (pro více informací o klíčových termínech viz odkaz) a ostatními nabídkami, tak ve spojení s informacemi o produktech.

Podnikové převody. Vaše osobní údaje budou použity nebo sdíleny námi nebo v rámci skupiny Unilever Group primárně pro účely obchodování a provozu. Jak Unilever Group pokračuje s rozvíjením podnikání, můžeme prodávat nebo nakupovat aktiva, filiálky nebo obchodní jednotky. V případě takových transakcí jsou všeobecně vaše osobní údaje jedním z přenášených obchodních majetků, ale zůstávají předmětem učiněných slibů v jakýchkoliv dříve existujících oznámeních nebo zásadách o ochraně soukromí (pokud, samozřejmě, nedáte svůj souhlas jinak). Pokud nás zakoupí jiná entita, naše podnikání nebo v podstatě všechny části našich majetků, nebo majetků týkajících se webů Unilever, budou vaše osobní údaje předány takové entitě coby součást procesu náležité pečlivosti a budou do dané entity přeneseny coby jeden z přenášených majetků. Zároveň, pokud je námi či vůči nám vyhlášen bankrot nebo postup reorganizace, veškeré osobní údaje budou považovány za náš majetek, a pokud to bude možné, budou prodány nebo předány třetím stranám.

Právní prohlášení. Můžeme přenést nebo zpřístupnit vaše osobní údaje třetím stranám:

abychom postupovali v souladu s právní povinností;

pokud jednáme v dobré víře, že existuje aplikovatelný zákon, který to vyžaduje;

na vyžádání vládních autorit provádějících vyšetřování;

pro ověření a aplikaci našich „Podmínek použití“ nebo dalších aplikovatelných podmínek;

pro detekci a ochranu před podvodem, nebo jakýmkoliv technickým nebo bezpečnostním rizikům;

jako odpověď na stav nouze; nebo

pro ochranu práv, majetku, bezpečnosti nebo bezpečnosti třetích stran, návštěvníků webů LV Group s.r.o.  , společnosti LV Group s.r.o.   nebo veřejnosti.

MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT

LV Group s.r.o.    sdílí osobní údaje v rámci Unilever Group nebo se třetími stranami za účely popsanými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

LV Group s.r.o.    zasílá do cizích zemí pouze osobní údaje shromážděné v rámci evropské ekonomické oblasti (EEA – European Economic Area), a to za předpokladů, že:

se řídí vašimi instrukcemi;

jedná v souladu s právní povinností; nebo

v případě spolupráce s agenty a poradci, kteří pomáhají s řízením našeho podnikání a služeb.

Pokud provedeme přenos osobních údajů mimo EEA, Unilever zajistí, aby byly chráněny stejně, jako když jsou používány v EEA. Použijeme jeden z následujících bezpečnostních prvků:

Přenos do zemí mimo EEA, jejichž právní legislativa ochrany soukromí zajišťuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů jako v rámci EEA;

Sepíše se zahraniční třetí stranou smlouvu, která zajišťuje, aby třetí strana ochraňovala osobní údaje v souladu se standardy EEA; nebo

Přenese osobní údaje organizacím, které jsou součástí specifických smluv ohledně přeshraničních přenosů dat s Evropskou unií (např. tzv. „Privacy Shield“) a rámce, který stanovuje standardy ochrany soukromí pro data zasílaná mezi USA a evropskými zeměmi, nebo v podobném rámci).

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Společnost LV Group s.r.o. bere bezpečnost vašich osobních údajů velice vážně. Provedeme každý nezbytný krok pro neustálou ochranu vašich osobních údajů před zneužitím, jakýmkoliv zásahem, ztrátou, neautorizovaným přístupem, úpravou nebo zveřejněním.

Naše opatření zahrnují implementaci příslušných omezení přístupu, zkoumání nejnovějších možností zabezpečení informací za účelem ochrany IT prostředí, které spravujeme, a zajištění toho, abychom šifrovali, pseudonymizovali a anonymizovali osobní údaje, kdykoliv je to možné.

Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze našim zaměstnancům a agentům, a to pouze tehdy, kdy je to zapotřebí, a osobní údaje podléhají přísným smluvním povinnostem o důvěře, kdykoliv jsou zpracovány třetími stranami.

JAK DLOUHO SI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PONECHÁVÁME?

Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu potřebnou pro účel, za jakým byly zpracovány. Například pokud u nás vytvoříte nákupní objednávku online, uložíme si data související s vaším nákupem, abychom mohli vytvořit specifickou smlouvu, kterou jste zadali, a poté si ponecháme vaše osobní údaje po období, které nám umožňuje řešení nebo odpověď na jakékoliv stížnosti, otázky nebo jiné zájmy týkající se nákupu.

Vaše údaje mohou být také uchovány proto, abychom mohli zlepšovat vaše zážitky s námi a abychom zajistili, že obdržíte věrnostní odměny, které si zasloužíte.

Ponecháváme si identifikovatelné údaje, které shromažďujeme přímo za účely zacílení, po tak krátkou dobu, jak je to možné, poté aplikujeme opatření pro jejich trvalé smazání.

Aktivně kontrolujeme osobní údaje, které si ponecháváme, a bezpečně je mažeme, nebo v některých případech anonymizujeme, pokud již nadále není žádná právní, obchodní nebo spotřebitelská potřeba pro jejich uchování.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte několikerá práva pro kontrolu toho, jak jsou údaje zpracovávány, a můžete je kdykoliv uplatnit. Sestavili jsme přehled těchto souvisejících práv a toho, co to pro vás znamená. Svá práva můžete uplatnit vyplněním požadavku ve formuláři „Kontaktujte nás“ na našem webu.

Právo na informace. Máte právo, abychom vám poskytli jasnou, transparentní a snadno pochopitelnou informaci o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech. Tudíž vám tuto informaci poskytujeme v tomto Oznámení.

Právo na přístup a opravu. Máte právo kdykoliv zobrazit, opravit a aktualizovat vaše osobní údaje. Chápeme důležitost této věci. Kdykoliv byste chtěli uplatnit toto vaše právo, kontaktujte nás, prosím.

Právo na přenositelnost údajů. Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být přenositelné. To znamená, že mohou být za jistých okolností přesunuty, kopírovány nebo elektronicky zaslány.

Právo být zapomenut/a. Za jistých okolností máte právo na výmaz vašich údajů. Pokud si přejete smazat vaše osobní údaje, které o vás uchováváme, dejte nám prosím vědět a provedeme potřebné kroky pro zodpovězení vašeho požadavku v souladu s právními požadavky. Pokud nejsou osobní údaje, které shromažďujeme, nadále zapotřebí pro jakékoliv účely a zákon po nás nevyžaduje jejich uchování, učiníme pro jejich smazání vše, co je v našich silách. Zničíme je, nebo je permanentně anonymizujeme.

Právo na omezení zpracování. Za jistých okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku. Za jistých okolností máte právo na vznesení námitek vůči jistým typům zpracování, včetně zpracování za účelem přímého marketingu (např. zasílání informačních e-mailů z naší strany nebo kontaktování ohledně různých příležitostí).

Právo na podání stížnosti u dozorového orgánu. Máte právo na podání stížnosti přímo u příslušného dozorového orgánu ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas. Pokud jste udělili svůj souhlas s čímkoliv, co děláme s vašimi osobními údaji (např. se spoléháme na váš souhlas coby právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů), máte právo ho kdykoliv odvolat (ačkoliv pokud tak učiníte, neznamená to, že cokoliv, co jsme do té doby udělali s vašimi osobními údaji v rámci vašeho souhlasu, je nezákonné). Kdykoliv můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, a to tak, že nás kontaktujete způsobem zmíněným níže.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí. Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které je tvořeno čistě automatizovaným procesem a které na vás má právní nebo jiný výrazný dopad. Konkrétně máte právo:

získat lidský zásah;

vyjádřit váš názor;

získat vysvětlení ohledně rozhodnutí, jehož bylo dosaženo po vyhodnocení;

zpochybnit takové rozhodnutí.

Další informace a rady ohledně vašich práv můžete získat od dozorového orgánu ochrany osobních údajů ve vaší zemi

JAK KONTAKTOVAT LV Group s.r.o.?

LV Group s.r.o. jmenovaná osoba jako European and UK DPO (Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro EU a UK) může být kontaktována na adrese Pod areálem 376/7, Štěrboholy, 102 00 Praha, nebo e-mailem na : [email protected]

Pokud máte otázky nebo pochybnosti o Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Unilever či o zpracování dat nebo byste chtěli podat stížnost ohledně možného narušení místních zákonů o ochraně soukromí, učiňte tak prosím prostřednictvím e-mailu  nebo zasláním požadavku pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ na našem webu.

JAK AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme, kdykoliv to bude nezbytné, abychom reagovali na zpětnou vazbu zákazníků a změny v našich produktech a službách. Pokud v tomto prohlášení provedeme změny, aktualizujeme datum poslední úpravy v úvodu tohoto Oznámení. Pokud jsou změny výraznější, poskytneme výraznější oznámení (včetně, pro jisté služby, e-mailového upozornění ohledně změn Oznámení o ochraně osobních údajů). Pro případné vyžádání kontroly z vaší strany si ponecháme všechny předchozí verze tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

V rámci tohoto prohlášení o ochraně soukromí neomezíme vaše práva bez vašeho souhlasu.

DODATEČNÉ PODMÍNKY A OZNÁMENÍ

Kromě tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů mohou probíhat specifické kampaně nebo promo akce, které budou řízeny dodatečnými podmínkami nebo oznámeními o ochraně soukromí. Před účastí v takových kampaních nebo promo akcích vám doporučujeme přečtení těchto dodatečných podmínek nebo oznámení ochrany soukromí, jelikož od vás bude vyžadováno jejich dodržování, chcete-li se účastnit. Jakékoliv dodatečné podmínky nebo oznámení ochrany soukromí vám budou bezpodmínečně přístupné.